จำไว้นะลูก ไร้อาชีพ ต่างหาก ที่ยากไร้

จำไว้นะลูก
ไร้อาชีพ ต่างหาก ที่ยากไร้
ใช่จะตาย ตงที่ ไม่มีผัว
มีวิชา เราจึง ได้พึ่งตัว
จะพึ่งผัว สมัยนี้ ได้กี่วัน