ความขยัน เป็นสิ่งสำคัญ และผลสำเร็จในชีวิต สิน่ะ

กก