เคยเป็นกันไหม

เคยกันมั้ยครับ นั่งเปิดดูรูปเพื่อนเก่า
แล้วมีอาการทั้ง ยิ้มและเศร้า
เพราะว่าเรา “คิดถึงเพื่อน”