ถ้าได้งานที่ชอบ ในที่ทำงานที่ใช่ ก็ไม่จำเป็นต้อง “ย้ายงาน” ไปไหน

ถ้าได้งานที่ชอบ ในที่ทำงานที่ใช่
ก็ไม่จำเป็นต้อง “ย้ายงาน” ไปไหน

เพราะ “ต้นไม้” ที่ย้ายที่ปลูกบ่อยๆ
มีแต่ “รากฝอย” ไม่มี “รากแก้ว”
ไม่ใช่แค่เติบโตช้า ยังแสดงออกถึงการไม่กล้า
ยืนหยัดท้า “ฝนฟ้าฤดูกาล”