ตื่นมาเช้านี้ ขอให้ดีกับดี มีความสุขกายสุขใจ

ตื่นมาเช้านี้ ขอให้ดีกับดี
มีความสุขกายสุขใจ
สิ่งชั่วช้าเลวร้ายทั้งหลาย
ขอให้หายสูญสิ้นไป

คำอวยพรน่ารักๆ ให้พบเจอแต่สิ่งดีดีตลอดทังวัน

ตื่นมาเช้านี้ ขอให้หนี้สินไม่มี
มีแต่สิ่งดีๆ มากมีเงินทอง
ความสุขมากมาย
หลั่งไหลเทมา ตลอดเวลาเทอญ