อย่าปล่อยให้ชีวิตตัวเอง จมปลักอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

อย่าปล่อยให้ชีวิตตัวเอง  จมปลักอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เสียดายเวลาชีวิตมั้ย  ถามใจเธอดู