สถานะกวนๆ เป็นคนชอบกินค่ะ แต่ก็ต้องออกกำลังด้วย

เป็นคนชอบกินค่ะ แต่ก็ต้องออกกำลังด้วย
เพื่อสุขภาพค่ะ วิธีการออกกำลังง่ายๆ
ที่เราทำเป็นประจำอยู่อย่างเดียว
คือ … การเดิน “เดินไปหาอะไร(แดรก)กินค่ะ”