คำคมสอนใจ อย่าทำให้อารมณ์มาทำร้ายสติ

อาวุธที่น่ากลัวที่สุด คือ “ใจ”
อาวุที่ชอบทำร้ายใจ คือ “ปาก”
อาวุธที่ฉลาดที่สุดคือ “ปัญญา”
อาวุที่ทำร้ายปัญญา คือ “ปัญหา”
อาวุที่ดีที่สุด คือ “สติ”
อาวุธที่ทำร้ายสติ คือ “อารมณ์”

อย่าทำให้อารมณ์มาทำร้ายสติ

เดี๋ยววัน เดี๋ยวคืน ชีวิตก็หมดไปวันๆ ต้องตักตวงเอาบุญ ติดตัวเราไปให้เยอะๆ

เดี๋ยววัน เดี๋ยวคืน ชีวิตก็หมดไปวันๆ
ต้องตักตวงเอาบุญ ติดตัวเราไปให้เยอะๆ
บุญไม่มีกิเลส คนมีกิเลส
เวลาเดือดร้อน ต้องนึกถึงบุญ
หาบุญได้ ใช้บุญเป็น