อย่าเปิดประตูให้ความชั่วเล็กน้อยเข้ามา มิฉะนั้นความชั่วใหญ่ๆ จะตามเข้ามา

อย่าเปิดประตูให้ความชั่วเล็กน้อยเข้ามา มิฉะนั้นความชั่วใหญ่ๆ จะตามเข้ามา
Never open door to a little vice lest a great one enters with it.

กำลังใจและศรัทธาเอาชนะเหตุการณ์ทั้งปวง

กำลังใจและศรัทธาเอาชนะเหตุการณ์ทั้งปวง
Courage and faith conquer circumstances.