การรู้ทุกสิ่งคือไม่รู้อะไรเลย

การรู้ทุกสิ่งคือไม่รู้อะไรเลย
To know everything is to know nothing.

สิ่งที่อ่อนที่สุดในโลกสามารถเอาชนะสิ่งที่แข็งที่สุดในโลกได้

สิ่งที่อ่อนที่สุดในโลกสามารถเอาชนะสิ่งที่แข็งที่สุดในโลกได้
The softest things in the wold overcome the hardest things in the world.

สมควรจะได้แต่ไม่ได้รับดีกว่าได้รับโดยไม่สมควรจะได้รับ

สมควรจะได้แต่ไม่ได้รับดีกว่าได้รับโดยไม่สมควรจะได้รับ
It is better to deserve without receiving, than to receive without deserving.

พอดีย่อมดีกว่ามากเกินไป

พอดีย่อมดีกว่ามากเกินไป
Enough is better than too much.

ม้าทุกตัวคิดว่าของที่มันบรรทุกหนักที่สุด

ม้าทุกตัวคิดว่าของที่มันบรรทุกหนักที่สุด
Every horse thinks his own pack heaviest.