ไม่มียางลบก้อนไหนในโลก ที่จะลบ ความผิดพลาด ในอดีตได้

ไม่มียางลบก้อนไหนในโลก
ที่จะลบ ความผิดพลาด ในอดีตได้
สิ่งเดียวที่ทำได้ คือ ทำใจ
ยอมรับมันให้ได้ แล้ว
ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

คำคมจาก พระมหาสมปอง … ล้มแล้ว เริ่มใหม่ก็ได้

คำคมจาก พระมหาสมปอง … ล้มแล้ว เริ่มใหม่ก็ได้
ภูเขาไม่ได้มีลูกเดียว ความสำเร็จไม่ได้มีอย่างเดียว
ถ้ามีปัญหา … ให้ความโศกเศร้า อยู่กับเราสักระยะหนึ่ง
แล้วรีบออกมาจากปัญหานั้น

อย่าอ่านแต่เพียงหนังสือ แต่ต้องอ่านคนด้วย

อย่าอ่านแต่เพียงหนังสือ แต่ต้องอ่านคนด้วย
Read not books alone, but men also.