สิ่งที่ไม่อยากให้ผู้อื่นทำแก่ท่าน จงอย่าทำสิ่งนั้นต่อผู้อื่น

สิ่งที่ไม่อยากให้ผู้อื่นทำแก่ท่าน จงอย่าทำสิ่งนั้นต่อผู้อื่น
What you do not want to be done to yourself, do not do to others.

ชีวิตมนษย์เหมือนหัวหอม เมื่อคุณปอกเปลือกออกทีละชั้นๆ บางครั้งก็ทำให้คุณน้ำตาไหลได้

ชีวิตมนษย์เหมือนหัวหอม เมื่อคุณปอกเปลือกออกทีละชั้นๆ บางครั้งก็ทำให้คุณน้ำตาไหลได้
Life is like an onion: You peel it off one layer at a time, and sometimes you weep.

ยามร่ำรวยควรระมัดระวัง ยามทุกข์ยากควรอดทน

ยามร่ำรวยควรระมัดระวัง ยามทุกข์ยากควรอดทน
In prosperity caution, in adversity patience.

อย่าหวังว่าโอกาสดีๆ จะมาเคาะประตูบ้านท่านถึงสองครั้ง

อย่าหวังว่าโอกาสดีๆ จะมาเคาะประตูบ้านท่านถึงสองครั้ง
Do not suppose opportunity will knock twice at your door.

ความยากลำบากก่อให้เกิดประสบการณ์ ประสบการณ์ก่อให้เกิดปัญญา

ความยากลำบากก่อให้เกิดประสบการณ์ ประสบการณ์ก่อให้เกิดปัญญา
Trouble brings experience and experience brings wisdom.

ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยดาบย่อมตายด้วยดาบ

ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยดาบย่อมตายด้วยดาบ
Who lives by the sword shall die by the sword.

ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จ

ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จ
Confidence in yourself is the first step.

ความจริงใจและความจริงเป็นพื้นฐานแห่งความดีทุกชนิด

ความจริงใจและความจริงเป็นพื้นฐานแห่งความดีทุกชนิด
Sincerity and truth are the basic of every virtue.

ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เวลาซึ่งเราทุ่มเทให้กับงาน

ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เวลาซึ่งเราทุ่มเทให้กับงาน
แต่อยู่ที่งานซึ่งเราทุ่มเทในเวลานั้นต่างหาก

It’s not the hours you put in your work that counts,
It’s the work you put in the hours.
(Sam Ewing)