เมื่ออยู่ในกรุงโรม ทำเหมือนชาวโรมันทำ

เมื่ออยู่ในกรุงโรม ทำเหมือนชาวโรมันทำ
When in Rome do as the Romans do.

ปล่อยคนผิดไปสิบคน ดีกว่าขังคนบริสุทธิ์ไว้คนเดียว

ปล่อยคนผิดไปสิบคน ดีกว่าขังคนบริสุทธิ์ไว้คนเดียว
Better ten guilty escape than one innocent man suffers.

คนชั่วจะอ่อนน้อมต่อกิเลสเหมือนทาสที่อ่อนน้อมต่อนาย

คนชั่วจะอ่อนน้อมต่อกิเลสเหมือนทาสที่อ่อนน้อมต่อนาย
The vicious obey their passions as slaves do their masters.

จงแก้ไขตัวท่านในสิ่งที่ท่านตำหนิผู้อื่น

จงแก้ไขตัวท่านในสิ่งที่ท่านตำหนิผู้อื่น
Correct yourself what you blame in others.

ตัวอย่างย่อมดีกว่าคำสั่งสอน

ตัวอย่างย่อมดีกว่าคำสั่งสอน
Example is better than pretence.

จงระวังเพื่อนที่ให้คุณพูดอยู่คนเดียว

จงระวังเพื่อนที่ให้คุณพูดอยู่คนเดียว
Look out for the fellow who lets you do all the talking.

จะรู้ว่าเป็นต้นอะไรก็ดูได้จากผลของมัน

จะรู้ว่าเป็นต้นอะไรก็ดูได้จากผลของมัน
A tree is known by its fruit.

คนฉลาดไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อต้องการอยู่คนเดียว

คนฉลาดไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อต้องการอยู่คนเดียว
A wise man is never less alone than when alone.

สมควรจะได้แต่ไม่ได้รับดีกว่าได้รับโดยไม่สมควรจะได้รับ

สมควรจะได้แต่ไม่ได้รับดีกว่าได้รับโดยไม่สมควรจะได้รับ
It is better to deserve without receiving, than to receive without deserving.

ชื่อเสียงที่ดีสูญเสียไปง่ายกว่าการได้มา

ชื่อเสียงที่ดีสูญเสียไปง่ายกว่าการได้มา
A good name is easier lost than won.