วันนี้วันเดียวมีค่ากว่าพรุ่งนี้ 2 วัน

วันนี้วันเดียวมีค่ากว่าพรุ่งนี้ 2 วัน
One today is worth two tomorrows.