คิดอะไรดีดี ให้เขียน เขียนอะไรดีดี ให้ทำ

คิดอะไรดีดี ให้เขียน
เขียนอะไรดีดี ให้ทำ
ทำอะไรดีดี ให้เริ่ม
เริ่มอะไรดีดี ให้เร็ว

คำคมสอนใจ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ผู้ที่ควบคุมอารมได้ คือผู้ชนะ
คนที่ใช้อารมณ์ข่มขู่ผู้อื่น
จะเป็นเพียงผู้ชนะในการวิวาท
แต่แท้จริงแล้วเขาพ่ายแพ้
ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ความเกลียดก็เช่นเดียวกับความรักทำให้คนตาบอด

ความเกลียดก็เช่นเดียวกับความรักทำให้คนตาบอด
Hatred is blind, as well as love.

สิ่งที่ยาวที่สุดย่อมมีปลายทางของมัน

สิ่งที่ยาวที่สุดย่อมมีปลายทางของมัน
The longest must have an end.

วิธีขจัดความท้อแท้สิ้นหวังคือการลงมือทำ

วิธีขจัดความท้อแท้สิ้นหวังคือการลงมือทำ
Action is the antidote to despair

ถ้าการทำงานหนักทำให้คุณรวย ทาสคงรวยที่สุดมาก่อนแล้ว

ถ้าการทำงานหนักทำให้คุณรวย ทาสคงรวยที่สุดมาก่อนแล้ว
“If hard work made you rich – the slaves would have been the richest.”