ไม่หาก็ไม่พบ

ไม่หาก็ไม่พบ
Nothing seek, nothing find.

วัวย่อมไม่รู้ค่าของหางจนเมื่อหางได้หายไปแล้ว

วัวย่อมไม่รู้ค่าของหางจนเมื่อหางได้หายไปแล้ว
The cow knows not the value of her tail till she has lost it.

ไม่มีใครจะหูหนวกเท่ากับคนที่ไม่ยอมรับฟัง

ไม่มีใครจะหูหนวกเท่ากับคนที่ไม่ยอมรับฟัง
None so deaf as those who won’t hear.

ไม่มีใครจะตาบอดเท่ากับคนที่มีตาแต่ไม่ยอมมอง

ไม่มีใครจะตาบอดเท่ากับคนที่มีตาแต่ไม่ยอมมอง
None so blind as those who won’t see.

ใช้จนเก่าดีกว่าปล่อยไว้จนขึ้นสนิม

ใช้จนเก่าดีกว่าปล่อยไว้จนขึ้นสนิม
It’s better to wear out than rust out.

คิดนานๆ เมื่อคุณมีโอกาสตัดสินใจได้เพียงครั้งเดียว

คิดนานๆ เมื่อคุณมีโอกาสตัดสินใจได้เพียงครั้งเดียว
Think long when you may decide once.

คนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่รู้ว่ตนเองยังไม่ฉลาด

คนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่รู้ว่ตนเองยังไม่ฉลาด
Wisest is he, who knows not, he is wise

ในความทุกข์ยากทั้งปวง สิ่งแรกที่จะต้องทำคือการเผชิญหน้ากับความจริง

ในความทุกข์ยากทั้งปวง สิ่งแรกที่จะต้องทำคือการเผชิญหน้ากับความจริง
In every difficulty, the first thing to do is to face the facts.

ในความเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าจิตใจ

ในความเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าจิตใจ
In man there is nothing great but mind.