สิ่งที่ผิดในวันนี้ พรุ่งนี้ก็ไม่ถูก

สิ่งที่ผิดในวันนี้ พรุ่งนี้ก็ไม่ถูก
What’s wrong today won’t be right tomorrow.

ผู้ไม่เคยปีน ย่อมไม่เคยตก

ผู้ไม่เคยปีน ย่อมไม่เคยตก
Who never climbed, never fell.

จงระวังเพื่อนที่ให้คุณพูดอยู่คนเดียว

จงระวังเพื่อนที่ให้คุณพูดอยู่คนเดียว
Look out for the fellow who lets you do all the talking.

สิ่งที่ยาวที่สุดย่อมมีปลายทางของมัน

สิ่งที่ยาวที่สุดย่อมมีปลายทางของมัน
The longest must have an end.

ความมั่งคั่งที่แท้จริงของมนุษย์คือ คุณความดีที่เขาสร้างขึ้นในโลก

ความมั่งคั่งที่แท้จริงของมนุษย์คือคุณความดีที่เขาสร้างขึ้นในโลก
A man’s true wealth is the good he does in the wolrd.

ชื่อของเราได้มาจากบรรพบุรุษ ..

ชื่อของเราได้มาจากบรรพบุรุษ แต่ชื่อเสียงได้มาจากความดีของตัวเราเอง
From our ancestors come our names, but from our virtues our honours.

สลักชื่อของคุณลงในหัวใจมิใช่บนหินอ่อน

สลักชื่อของคุณลงในหัวใจมิใช่บนหินอ่อน
Carve your name on hearts and not on marbless.

คนฉลาดไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อต้องการอยู่คนเดียว

คนฉลาดไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อต้องการอยู่คนเดียว
A wise man is never less alone than when alone.

สมควรจะได้แต่ไม่ได้รับดีกว่าได้รับโดยไม่สมควรจะได้รับ

สมควรจะได้แต่ไม่ได้รับดีกว่าได้รับโดยไม่สมควรจะได้รับ
It is better to deserve without receiving, than to receive without deserving.

พอดีย่อมดีกว่ามากเกินไป

พอดีย่อมดีกว่ามากเกินไป
Enough is better than too much.