คำคมสำหรับ บางสิ่ง สำหรับ บางอย่าง

บางสิ่ง จบเพื่อสังเกต
บางเหตุ จบเพื่อปลดเปลื้อง
บางเรื่อง  จบเพื่อเริ่มต้น
บางคน  จบเพื่อเปิดทาง
บางอย่าง  จบเพื่อรื่นรมย์
บางอารมณ์  จบเพื่อจากไป
บางจิตใจ  จบเพื่อปล่อยวาง

คำคมสอนใจ ค่าของคน มันไม่ได้วัดกันที่รอยสัก

 

ค่าของคน มันไม่ได้วัดกันที่รอยสัก
อย่าวัดค่า … ของคนที่รอยสัก
เพราะบางคน เลวยิ่งกว่าสัตว์
แถมยัง  ไม่ได้สักอะไรเลย

รูปคำคม บางครั้งความสวยงาม ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับดอกไม้กลิ่นหอม

รูปคำคม บางครั้งความสวยงาม ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับดอกไม้กลิ่นหอม
หรือผู้หญิงแสนสวยเท่านั้น หลายครั้งมันก็เกิดขึ้นกับความคิด

คำคมโดนใจ อยู่ให้มีศักดิ์ศรี ดีให้มีคุณค่า

คำคมโดนใจ อยู่ให้มีศักดิ์ศรี   ดีให้มีคุณค่า
บ้าให้มีเหตุผล … ทนให้มีเป้าหมาย
และตาย… ให้มีคนจำ