เรื่องของตัวเองที่ลูกต้องรู้เอาไว้

เรื่องของตัวเองที่ลูกต้องรู้เอาไว้ 1.ต้องรู้จักตัวเอง Continue reading เรื่องของตัวเองที่ลูกต้องรู้เอาไว้

ใจคน ใจใคร ก็ใจเขา จะให้เหมือน ใจเรา กระไรได้

ใจคน ใจใคร ก็ใจเขา
จะให้เหมือน ใจเรา กระไรได้
ต่างคนก็ ต่างคิด ต่างจิตใจ
จะยึดมั่น ไปทำไม กับใจคน