คำคมเสียดสี สะท้อนสังคมเมืองไทย เป็นสังคมที่น่าอยู่

สังคมเมืองไทย เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เห็นอก เห็นใจ ในความทุกข์ของผู้อื่น
และมักทุกข์ร้อน กับเรื่องของคนอื่นเสมอ
อืม … เมืองนี้น่าอยู่จริงเชียว

บทกลอนสอนใจ ให้รู้จักคำว่า อดทน

บทกลอนสอนใจ ให้รู้จักคำว่า อดทน

โตแล้ว ก็อดทนเอา
ไม่มี ก็อดทนเอา
อิจฉา ก็อดทนเอา
เหนื่อย ก็อดทนเอา
น้อยใจ ก็อดทนเอา
ไม่ไหว ก็อดทนเอา
จน ก็อดทนเอา
เสียใจ ก็อดทนเอา