คำคมสอนใจ อย่าเหยียบหัวใคร

จงจำไว้ อย่าเหยียบหัวเพื่อน เพื่อจะให้ตัวเองได้ดี
อย่าพูดใสร้ายเพื่อน … เพื่อจะให้ตัวเองได้ดี