เกิดเป็นคน ใช่ต้องได้ความสำเร็จเสมอไป เป็นคนบางครั้ง การก้าวไป.. สำคัญกว่า การก้าวถึง

เกิดเป็นคน ใช่ต้องได้ความสำเร็จเสมอไป เป็นคนบางครั้ง Continue reading เกิดเป็นคน ใช่ต้องได้ความสำเร็จเสมอไป เป็นคนบางครั้ง การก้าวไป.. สำคัญกว่า การก้าวถึง

ถ้าคุณไม่ได้ช่วย แก้ปัญหา

ถ้าคุณไม่ได้ช่วย แก้ปัญหา
ก็พยายามอย่า สร้างปัญหา
ถ้าคุณ ไม่สามารถ
ช่วยเหลือ ใครได้
ก็พยายามอย่าทำให้ใคร ต้องเดือดร้อน