ความอดทนนำมาซึ่งทุกสิ่ง

ความอดทนนำมาซึ่งทุกสิ่ง
Patience brings round all things.

เราให้คำแนะนำเขาได้แต่จะให้เขาปฎิบัติตามนั้นไม่ได้

เราให้คำแนะนำเขาได้แต่จะให้เขาปฎิบัติตามนั้นไม่ได้
We may give advice, but we cannot give conduct.