ทรัพย์สมบัติทั้งหมดเป็นผลที่ได้จากการทำงาน

ทรัพย์สมบัติทั้งหมดเป็นผลที่ได้จากการทำงาน
All wealth is the product of labour.

หนึ่งชั่วโมงแห่งความเศร้าโศกยาวนานเท่ากับหนึ่งวันแห่งความสุข

หนึ่งชั่วโมงแห่งความเศร้าโศกยาวนานเท่ากับหนึ่งวันแห่งความสุข
An hour of pain is as long as a day of pleasure.

ผมมักจะเลือก คนที่ ขี้เกียจ แต่มีความรับผิดชอบ

ผมมักจะเลือก คนที่ “ขี้เกียจ” แต่มีความรับผิดชอบ
ให้เขาได้ทำงาน ที่ยากๆเสมอ
เพราะเขามักจะหาหนทางที่ “ง่าย” ที่สุด
เพื่อทำให้งานสำเร็จ

“I will always chose a lazy person
to do a difficult job, because,
he will find and easy way to do it.

จาก บิลเกต ผู้ก่อตั้ง microsoft

ผมไม่ได้ทำลายศัตรูของผมไปดอกหรือ เมื่อผมทำให้พวกเขากลายเป็นมิตรของผม

ผมไม่ได้ทำลายศัตรูของผมไปดอกหรือ
เมื่อผมทำให้พวกเขากลายเป็นมิตรของผม
Am I not destroying my enemies
when I make friends of them ?