คำคม อย่าตัดสินคนที่ภายนอก

เห็นเสือ หมอบอย่าหลงว่าเสือกลัว
เห็นคนถ่อมตัว อย่าหลงว่าไม่มี น้ำยา

คำคม การเปลี่ยนโฟกัสความคิด ในการตั้งเป้าหมายชีวิต

เมื่อตั้งเป้าหมายที่โดนใจแล้ว
อย่าถามตนเองว่า ถ้ามล้มเหลวล่ะ
แต่ให้ถามว่า ถ้าสำเร็จล่ะ
คำถามที่มีคุณภาพ จะเปลี่ยนโฟกัสคุณ

ปรัชญาสอนใจ ให้สิ่งใด ได้สิ่งนั้น

จะให้เขาทัก ต้องทักเขาก่อน
จะให้เขาสอน ต้องโง่เข้าไว้
จะให้เขาเงียบ ต้องพูดในใจ
จะให้เขาไว้ใจ ต้องทำตัวให้มันดี
จะให้เขาดี ต้องดีกับเขา
จะให้เขาเล่า ต้องฟังเฉยเฉย
จะให้เขาชม ต้องชมเขาก่อนเลย
จะให้เขานิ่งเฉย ต้องถามตัวเองว่า
“เรานิ่งหรือยัง”

ผู้ที่เป็นนายตนเองได้ ก็จะเป็นนายผู้อื่นได้

ผู้ที่เป็นนายตนเองได้ ก็จะเป็นนายผู้อื่นได้
He that is master of himself will soon be master of others.

ผู้ที่มีความหวังย่อมมีทุกสิ่ง

ผู้ที่มีความหวังย่อมมีทุกสิ่ง
He who has hope has everything.