เวลาเปลี่ยนแปลง คนเราก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา

เวลาเปลี่ยนแปลง คนเราก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
Times change, and we change with them.

หว่านพืชเช่นไร ได้ผลอย่างนั้น

หว่านพืชเช่นไร ได้ผลอย่างนั้น
Whatever a man sows, that shall he also reap.

เงินทองและของอื่นๆ อาจสูญหาย แต่ชื่อเสียงที่ดีจะคงอยู่ตลอดไป

เงินทองและของอื่นๆ อาจสูญหาย แต่ชื่อเสียงที่ดีจะคงอยู่ตลอดไป
Gold and goods may be lost but a good name endures forever.

สู้แล้วแพ้ดีกว่าไม่เคยคิดจะสู้

สู้แล้วแพ้ดีกว่าไม่เคยคิดจะสู้
It’s better to have fought and lost, than never to have fought at all.