หัดรกให้เป็น หัดเย็นเข้าไว้

หัดรกให้เป็น  หัดเย็นเข้าไว้
หัดคลายวิตก  หัดพกอารมณ์ขัน
หมั่นบริหารกายจิต  หัดคิดทันสมัย
หัดรู้จักให้อภัย  หัดเข้าใจคนอื่น
อย่าฝืนความจริง  หัดสงบนิ่งให้เป็น

เวลาสร้างวีรบุรุษ แต่ละลายชื่อเสียง

เวลาสร้างวีรบุรุษ แต่ละลายชื่อเสียง
Time makes heroes but dissolves celevrities.

ถ้าคุณเชื่อใจก่อนที่จะลอง คุณอาจจะต้องเสียงใจก่อนตาย

ถ้าคุณเชื่อใจก่อนที่จะลอง คุณอาจจะต้องเสียงใจก่อนตาย
If you trust before you try, you may repent before you die.

ความมั่งคั่งที่แท้จริงของมนุษย์คือ คุณความดีที่เขาสร้างขึ้นในโลก

ความมั่งคั่งที่แท้จริงของมนุษย์คือคุณความดีที่เขาสร้างขึ้นในโลก
A man’s true wealth is the good he does in the wolrd.

ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้คุณได้เปรียบเหนือผู้อื่นได้…

ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้คุณได้เปรียบเหนือผู้อื่นได้เท่ากับการคุมอารมณ์ให้สงบนิ่งและไม่หวั่นไหวในทุกสถานการณ์
Nothing gives one person so much advantage over another as to remain always cool and unruffled under all circumstances.

จงพอใจในชีวิตของตนเองโดยไม่ต้องนำไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่น

จงพอใจในชีวิตของตนเองโดยไม่ต้องนำไปเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่น
Enjoy your own life without comparing it with that of another

ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยดาบย่อมตายด้วยดาบ

ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยดาบย่อมตายด้วยดาบ
Who lives by the sword shall die by the sword.