คำคมความรัก เหลือกี่คนในชีวิตที่เรา รู้สึกว่าเราจะพึ่งพาเขาได้


คำคมความรัก เหลือกี่คนในชีวิตที่เรา
รู้สึกว่าเราจะพึ่งพาเขาได้
ในเวลาที่เราต้องการใครสักคนจริงๆ

ไม่มีใครที่จะยากจนกว่าคนที่ไร้ความสามารถ

ไม่มีใครที่จะยากจนกว่าคนที่ไร้ความสามารถ
และไม่มีใครจะต้อยต่ำกว่าคนที่ขาดความทะเยอทะยาน

No one be poorer than those who are poor in talents,
no one lower than those who are low in aspirations.