ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดี ดีกว่ายอมแพ้ต่อสิ่งที่เลว

ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดี  ดีกว่ายอมแพ้ต่อสิ่งที่เลว
It is better to fight for good than to fail at the ill.