แต่งงานโดยไม่เตรียมความพร้อม

แต่งงานโดยไม่เตรียมความพร้อม
เหมือนเดินทางไกลโดยไม่เตรียมเสบียง
มันสนุกและตื่นเต้นแค่ในช่วงแรก
แต่ที่เหลือ ลำบากเกือบทั้งชีวิต