ในชีวิตไม่มีคำว่าสายเกินไป

ในชีวิตอ่ะ อะไรทุกอย่าง
มันไม่มีคำว่าสายไปหรอก
ถ้าเรายังหายใจ