ร้องไห้ บ้างก็ได้ ถ้าชีวิตเหนื่อยนัก นั่งพัก บ้างก็ได้ ถ้ายังมองไม่เห็นทาง

ร้องไห้ บ้างก็ได้ ถ้าชีวิตเหนื่อยนัก
นั่งพัก บ้างก็ได้ ถ้ายังมองไม่เห็นทาง
และค่อยๆ ลุกขึ้นเดินต่อ
เมื่อเข้มแข็งพอ .. อย่าท้อแท้เท่านั้น