คำคมสอนใจ ค่าของคน มันไม่ได้วัดกันที่รอยสัก

 

ค่าของคน มันไม่ได้วัดกันที่รอยสัก
อย่าวัดค่า … ของคนที่รอยสัก
เพราะบางคน เลวยิ่งกว่าสัตว์
แถมยัง  ไม่ได้สักอะไรเลย

โชคชะตาของมนุษย์เหมือนดินฟ้าอากาศที่มักเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

โชคชะตาของมนุษย์เหมือนดินฟ้าอากาศที่มักเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
Human fortune, like the wather is subject to sudden change.

คำว่าเป็นไปไม่ได้จะมีอยู่ในพจนานุกรมของคนโง่เท่านั้น

คำว่าเป็นไปไม่ได้จะมีอยู่ในพจนานุกรมของคนโง่เท่านั้น
Impossible is a word only to be found in the dictionary of fools.