คำคมสอนใจ คนเราไม่จำเป็น ต้องเหมือนใคร

คนเราไม่จำเป็น ต้องเหมือนใคร
แค่พอใจ ในสิ่งที่เป็น
แค่เรามีสุข  มันก็คือชีวิตที่ดี