บทกลอน แด่พวกขี้อิจฉา ทั้งหลาย

แด่พวกขี้อิจฉา
วันๆ ไม่ทำห่าอะไร ชอบจับกลุ่มนินทาคนอื่น
รื้อฟื้น เรื่องเก่าๆ ขยันเอา มาเล่าใหม่
ลูกเค้า ผัวใคร เมียใคร กูรู้หมด อดไม่ได้ ที่จะแฉ
ชอบสาระแน เรื่องชาวบ้าน
สร้างความร้าวฉาน คืองานถนัด
จิกกัด คืองานประจำ เหยียบซ้ำคนอื่น ให้ตกต่ำ
ส่วนตัวมันเอง โคตรระยำ
แต่ก็แสร้งทำว่า ตัวมันดี