คำคมน่ารักๆ สำหรับเรื่องราวของความรัก และน้ำหวาน

น้ำหวานในแก้ว ถ้าไม่หมั่นคน
มันก็จะตกตะกอนนอนก้น
จนความหมายจางหาย

ความรัก ก็เช่นกัน
ถ้าไม่หมั่นคอยดูแลเอาใจใส่
จากที่เคยหวาน

มันก็จะอาจ “จืดจาง” ลงไปตามกาลเวลา