บทความดีดีสอนใจ เวลาเจอความผิดหวัง ให้บอกตัวเองว่า

บทความดีดีสอนใจ เวลาเจอความผิดหวัง ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือวิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต
เวลาเจอความป่วยไข้ ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือการให้เห็ฯคุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดี
เวลาเจอความพลัดพราก ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือบทเรียนของการรู้จักหยัดหยืดด้วขาตัวเอง
เวลาเจอคนรักทิ้ง ให้บอกตัวเองว่า
นี่่คือความเป็นบดทดสอบที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ
เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือประจักษ์พยานว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวัง
เวลาเจอคนกลิ้งกะล่อน ให้บอกตัวเองว่า
นี่คืออุทาหรณ์ของชีวิตที่ไม่น่าเจริญรอยตาม

คำคม คนมันจะดี ไม่ต้องอ้างเรื่องอื่น

คนจะดี
ไม่ใช่ดีที่ชาติตระกูล
ไม่ใช่ดี เพราะมีสมบัติ
ไม่ใช่ดี เพราะการแต่งกาย

แต่คนจะดีได้
เพราะการกระทำ
คนเราเลือกเกิดไม่ได้
แต่เลือกที่จะกระทำได้

การทำเพื่อคนอื่น เสมอ

บางครั้ง เราก็ชินกับการทำให้คนอื่นมาตลอด
จนถึงวันที่เหนื่อยล้า พึ่งมานึกขึ้นได้ว่า
เราลืมคิดถึงตัวเอง .. มาตั้งนาน นานไปแล้วน่ะ (มรึง)

เทคนิค แนวคิด คำคมการปล่อยวาง

อยู่กับตัวเอง ให้ คิดบวก
อยู่กับผองพวก ให้ เมตตา
อยู่กับปัญหา ให้ ลงมือแก้
อยู่กับพ่อแม่ ให้ กตัญญู
อยู่กับผู้รู้ ให้ ถ่อมตน
อยู่กับทุกคน ให้ ทำดี
อยู่บนโลกนี้ … ให้ ปล่อยวาง

บทกลอนสอนใจ ให้รู้จักคำว่า อดทน

บทกลอนสอนใจ ให้รู้จักคำว่า อดทน

โตแล้ว ก็อดทนเอา
ไม่มี ก็อดทนเอา
อิจฉา ก็อดทนเอา
เหนื่อย ก็อดทนเอา
น้อยใจ ก็อดทนเอา
ไม่ไหว ก็อดทนเอา
จน ก็อดทนเอา
เสียใจ ก็อดทนเอา

บทความสอนใจเวลาที่มีคนทำให้เราหงุดหงิดใจ … อ่านไว้ควรทำอย่างไร

บทความสอนใจเวลาที่มีคนทำให้เราหงุดหงิดใจ … อ่านไว้ควรทำอย่างไร

ให้พิจารณาว่า  ทุกคนเคยเกิดมาหลายภพหลายชาติ
เราคงเคยไปทำผิดพลาดล่วงเกินผู้อื่นมาก่อน
จึงจำเป็นต้องฝึกความอดทน  อดกลั้น
เพราะยังไม่มีใครสมบูรณ์
อาจขัดหู ขัดตา ขัดใจเราบ้าง  ก็อย่าไปสนใจ
ต้องรู้จักให้อภัย  ต่อผู้ที่มากระทบกระทั่งเสมอ
ต้องสอนตัวเองว่า
“เพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อใคร”