ผมเส้นเล็กที่สุดย่อมมีเงาได้

ผมเส้นเล็กที่สุดย่อมมีเงาได้
The smallest hair can make the shadow.

เกียรติศักดิ์ไม่อยู่ในที่ๆ ไม่มีคุณความดี

เกียรติศักดิ์ไม่อยู่ในที่ๆ ไม่มีคุณความดี
Glory is never where virtue is not.

คำพูดที่ไพเราะมักตกแต่งด้วยการกระทำที่ชั่วร้าย

คำพูดที่ไพเราะมักตกแต่งด้วยการกระทำที่ชั่วร้าย
Fine words dress ill deeds.