คน 3 ประเภทที่ไม่ควรลืมในชีวิต

คน 3 ประเภทที่ไม่ควรลืมในชีวิต
คนที่ช่วยเรา ในยามลำบาก
คนที่เดินจากเราในยามลำบาก
และคนที่ทำให้เรา ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก