คำคมสอนลูก .. จำไว้นะลูก ผัวไม่เห็นสำคัญ


ไร้อาชีพ ต่างหาก ที่ยากไร้
ใช่จะตาย ตรงที่ ไม่มีผัว
มีวิชา เราจึง ได้พึ่งตัว
จะพึ่งผัว สมัยนี้ ได้กี่วัน

จำไว้นะลูก ไร้อาชีพ ต่างหาก ที่ยากไร้

จำไว้นะลูก
ไร้อาชีพ ต่างหาก ที่ยากไร้
ใช่จะตาย ตงที่ ไม่มีผัว
มีวิชา เราจึง ได้พึ่งตัว
จะพึ่งผัว สมัยนี้ ได้กี่วัน