บทกลอน แด่พวกขี้อิจฉา ทั้งหลาย

แด่พวกขี้อิจฉา
วันๆ ไม่ทำห่าอะไร ชอบจับกลุ่มนินทาคนอื่น
รื้อฟื้น เรื่องเก่าๆ ขยันเอา มาเล่าใหม่
ลูกเค้า ผัวใคร เมียใคร กูรู้หมด อดไม่ได้ ที่จะแฉ
ชอบสาระแน เรื่องชาวบ้าน
สร้างความร้าวฉาน คืองานถนัด
จิกกัด คืองานประจำ เหยียบซ้ำคนอื่น ให้ตกต่ำ
ส่วนตัวมันเอง โคตรระยำ
แต่ก็แสร้งทำว่า ตัวมันดี

คนอาจเรียนรุ้ความฉลาดได้แม้กระทั่งจากศัตรู

คนอาจเรียนรุ้ความฉลาดได้แม้กระทั่งจากศัตรู
A man may learn wisdom even from a foe.