เป็นตัวของตัวเองไปเถอะ

เป็นตัวของตัวเองไปเถอะ
ใครไม่ชอบไม่พอใจ  ก็ช่างแม่ง
เพราะเราไม่มีทาง
ที่จะทำให้คนทั้งโลก
มารักมาชอบเราได้