บางทีเราอาจเป็นคู่ ที่เหมาะสมกันที่สุด

บางทีเราอาจเป็นคู่ ที่เหมาะสมกันที่สุด
เพียงแค่เราไม่ได้มาเจอกัน
ในเวลาที่มัน เหมาะสม ที่สุด … เท่านั้นเอง