โบราณว่า ไม้ใหญ่ย่อมเจอขวานคม

โบราณว่า ไม้ใหญ่ย่อมเจอขวานคม
คนเด่นต้องมีคนด่า
คนมีปัญญาจึงมีคนลองดี
คนทำงานดีจึงมีคนริษยา
ปรากฎการณ์เช่นว่านี้ เป็นของธรรมดา
ทำงานดีจนมีคนริษยา ยังดีกว่าทำงานไม่ดี
จึงเป็นได้อย่างดีแค่คนที่คอยริษยา