อ่านแล้วก็อย่าไปท้อใจครับ ต้องสู้ ต่อไป


อย่าไปท้อ ขอจงฝัน แม้มันสูง
อย่าไปจูง ตัวเราเอง เร่งให้ต่ำ
อย่าไปซ้ำ ทำผิดทาง แต่อย่างใด
ไป ให้ถึง ซึ่งจุดหมาย สุดปลายฝัน
ไป ให้ถึง ซึ่งสักวัน ที่ฝันใฝ่
ไป ให้ถึง ซึ่งกำลัง ทั้งใจกาย
ไป ให้ถึง ซึ่งแม้ตาย ต้องหมายลอง
ท้อ ทำไม มัวท้อใจ คงไม่ถึง
ท้อ ทำไม เราก็หนึ่ง ไม่มีสอง
ท้อ ทำไม ถ้าเราไป ตามครรลอง
ท้อ ทำไม ตามใฝ่ปอง ลองสู้ไป
ใจ มุ่งมั่น อย่าหวั่นไหว ในทางอื่น
ใจ ขมขื่น สะอื้นเศร้า ข่มเอาไว้
ใจ เข้มแข็ง สุดแรงหล้า ฝ่าทางไกล
ใจ คือใจ ที่ต้องใฝ่ ในทางดี