คำคมแรงๆ ดีมาก็ดีสุดใจ ค่ะ

ไม่ได้ขอใครกิน ฉะนั้นกูไม่แคร์หนังหน้าใคร
ดีมาก็ดีสุดใจ  ใครร้ายใส่กูจัดเต็ม

คำคมแรงๆ สำหรับคน ลืมตัว

คนลืมตัว ก็เหมือน วัวลืมตีน
เดินอยู่บนดิน แต่คิดว่า บินอยู่บนฟ้า
ดูถูกเพราะคิดว่าตนสูงสง่า
แท้ที่จริง กำพืดต่ำช้า
พฤติกรรมและกริยาแสดงออกมา
ว่าไร้สกุล