คำคม การประเมินค่าของคน จากจิตใจ

คนโง่ จะประเมินค่าคน
จากใบปริญญา และใบประกาศ
คนฉลาดจะประเมินค่าคน
จากความสามารถ และจิตใจ