คนฉลาดย่อมไม่ใส่ไข่ทั้งหมดลงในตระกร้าใบเดียวกัน

คนฉลาดย่อมไม่ใส่ไข่ทั้งหมดลงในตระกร้าใบเดียวกัน
A wise man does not trust all his eggs to one basket.

 

ยืนแล้วต้องตายดีกว่าต้องคุกเข่าไปตลอดชีวิต

ยืนแล้วต้องตายดีกว่าต้องคุกเข่าไปตลอดชีวิต
It is better to die on your feet than to live on your knees.

หันหน้าสู่ดวงอาทิตย์ แล้วเงามืดจะทอดไปข้างหลัง

หันหน้าสู่ดวงอาทิตย์ แล้วเงามืดจะทอดไปข้างหลัง
Keep your face towards the sunshine, and the shadow will fall behind you.

ใครระงับความโกรธได้เท่ากับชนะศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของเขา

ใครระงับความโกรธได้เท่ากับชนะศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของเขา
He who conquers anger, overcomes his greatest enemy.

วัวย่อมไม่รู้ค่าของหางจนเมื่อหางได้หายไปแล้ว

วัวย่อมไม่รู้ค่าของหางจนเมื่อหางได้หายไปแล้ว
The cow knows not the value of her tail till she has lost it.

ไม่มีใครจะหูหนวกเท่ากับคนที่ไม่ยอมรับฟัง

ไม่มีใครจะหูหนวกเท่ากับคนที่ไม่ยอมรับฟัง
None so deaf as those who won’t hear.