จงมีความสุข กับชีวิตของตัวคุณเอง


จงมีความสุข กับชีวิตของตัวคุณเอง
โดยที่ไม่ต้องไป เปรียบเทียบกับชีวิตใคร

4 อย่า ที่ควรจดจำไว้


อย่าทิ้งคน ที่ร่วมสู้ อยู่เคียงข้าง
อย่าลืมคน ที่ช่วยสร้าง ทางยิ่งใหญ่
อย่าละเลย คนที่เคย มีน้ำใจ
อย่าลืมเป็น ผู้ให้ เมื่อได้ดี

ขนาดตัวเราเองบางที ก็ยังทำไม่ถูกใจตัวเอง

ขนาดตัวเราเองบางที ก็ยังทำไม่ถูกใจตัวเอง
แล้วจะให้ ทุกคน ทำให้ถูกใจเรา
มันจะเป็นไปได้ ยังไง

คำคม เกิดมาเป็นคน ต้องอดทน

เกิดเป็นคน ถึงจะทุกข์ก็ต้องทน
ถึงจะอับจน ก็ต้องต่อสู้
เพราะเกิดเป็นคน ก็รู้ๆ กันอยู่
ถ้าไม่สู้ก็ไม่รู้ว่า จะเกิดมาทำไม