ยิ่งโตมากลับยิ่งรู้สึกแคบลง กลัวการคบคนมากขึ้น

Continue reading ยิ่งโตมากลับยิ่งรู้สึกแคบลง กลัวการคบคนมากขึ้น